Contoh Teks MC Pembawa Acara dalam Kegiatan Pengajian

Advertisement
Bismillaahirrohmaanirrohiim...
Assalamu'alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh
Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, wassolaatu wassalaamu’alaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin Sayyidina Muhammadin, wa’ala alihi wa’ashohbihi ajma’in,

Robbis shrohli shodri wa ya shirli amri wahlul uqdatammil lisaani yafkohu kauli, amma ba’du.
Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun.

Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di Yaumul Akhir nanti. Amiiin...... amiiin....... allahuma aamiiin.

Perkenankanlah saya disini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini.
  1. Pembukaan
  2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
  3. Sambutan-sambutan
  4. Acara inti
  5. Lain-lain
  6. Penutup
Para hadirin yang dirahmati Allah untuk memersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirohmanirohim

Dilanjutkan acara yang ke-2 adalah pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang akan dibacakan oleh ........................................... dan ........................................ sebagai sari tilawah, kami persilahkan.

Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amiiin...... amiiin....... Ya Robbal Alaaamiin.

Acara yang ke-3 adalah sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama dari ibu/bapak.................................. selaku tuan rumah, kepada bapak/ibu................................ kami persilahkan.

Terimakasih kepada ibu/bapak................................ yang telah memberikan sambutannya.
Sambutan yang kedua dari Ibu Gelis Wahjuti selaku wali kelas XI MIPA 5 , kepada ibu Gelis kammi persilahkan.

Terimakasih kepada Ibu Gelis yang telah memberikan sambutannya.
Acara yang ke-4 adalah acara inti yang akan di isi pengajian oleh bapak/ibu................................ kepada bapak/ibu.................................. kami persilahkan.

Dimikian tadi pengajjian yang dibawakan oleh bapak/ibu ..................................... semoga bermanfaat untuk kita semua.
Acara ke-5 adalah lain-lain

Acara yang ke-6 adalah penutup namun sebelum kita tutup pengajian pada sore hari ini, kami mengucapkan terimakasih kepada ibu/bapak................................... yang telah memberikan tempat serta sarana dan prasarana hingga pengajian ini dapat berjalan lancar. Tak lupa ucapan terimakasih kepada bapak dan ibu guru serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir acara pengajian pada sore hari ini. Saya disini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dihati.

Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Wassalamu’alaikum Wa Rohmatullohi Wa Barokatuh
Advertisement

Subscribe to receive free email updates: